Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chojnów

Kolorowy pasek

Urząd Gminy

URZĄD GMINY CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

SERWISY WWW:         www.gmina-chojnow.pl 
          www.bip.gmina-chojnow.pl
E-MAIL:         urzad@gmina-chojnow.pl

tel. 76 / 81-88-502   fax 76 / 81-87-587
Po połączeniu się z urzędem należy wybrać numer wewnętrzny
lub poczekać na zgłoszenie się sekretariatu.
   
Wykaz numerów wewnętrznych w poniższych tabelach    


KIEROWNICTWO  URZĘDU

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt  Nr pokoju
PYRZ Andrzej Wójt Gminy kontakt przez sekretariat urzędu 76 / 81-88-502 103 b
TAJCHMAN-RĘKOŚ Honorata Sekretarz Gminy kontakt przez sekretariat urzędu 76 / 81-88-502 103 a

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNY

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
KANIA Anna Insp. ds. oświaty a.kania@gmina-chojnow.pl 62 211
STYKAŁA Anna Insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

a.stykala@gmina-chojnow.pl

55 1
OSTROWSKA Jolanta Sp. ds. obsługi Rady Gminy
i wyborów
j.ostrowska@gmina-chojnow.pl 64 304
BLECHARZ Marta Sp. ds. zamówień publicznych

zam.publiczne@gmina-chojnow.pl

marta.blecharz@gmina-chojnow.pl

30 310
REFERAT ORGANIZACYJNY

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
SOBCZAK Monika Kierownik Referatu Organizacyjnego, Koordynator Kontroli Zarządczej m.sobczak@gmina-chojnow.pl 34 112
BRYLAK Robert Insp. ds. administracyjno-gospodarczych r.brylak@gmina-chojnow.pl 51 308
GALIK Krystyna Insp. ds. płac i rozliczeń k.galik@gmina-chojnow.pl 42 213
SOBCZYK Paweł Insp. ds. informatyki p.sobczyk@gmina-chojnow.pl 37 318
TRAWKA Paulina Pomoc administracyjna p.trawka@gmina-chojnow.pl 34 112
WESOŁOWSKA Katarzyna Insp. ds. organizacyjnych i obiegu dokumentów k.wesolowska@gmina-chojnow.pl 70 103
BYCZKOWSKI Henryk kierowca -  -  

REFERAT PROMOCJI I KULTURY

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
KOZAK Anna Kierownik Referatu Promocji i Kultury a.kozak@gmina-chojnow.pl 40 306
CHARYTANOWICZ  Tomasz Podinsp. ds. promocji i komunikacji społecznej t.charytanowicz@gmina-chojnow.pl 35 306
ZATWARNICKA Karolina Insp. ds. kultury i rekreacji k.zatwarnicka@gmina-chojnow.pl 35 306

WYDZIAŁ GOSPODARKI, PLANOWANIA I OCHRONY |RODOWISKA

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
HOJDYCZ-SMOLIŃSKA Małgorzata Naczelnik Wydziału Gospodarki, Planowania i Ochrony |rodowiska m.hojdycz-smolinska@gmina-chojnow.pl 57 101
KRZYSZCZUK Ewa Sp. ds. gospodarki komunalnej
i handlu
e.krzyszczuk@gmina-chojnow.pl 48 105
LIPA Radosław Insp. ds. ochrony środowiska
i gospodarki odpadami (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego)
r.lipa@gmina-chojnow.pl 49 104
LEMAŃSKA Dorota Insp. ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego d.lemanska@gmina-chojnow.pl 58 107
STYRKOWIEC Grzegorz Główny sp. ds. planowania przestrzennego g.styrkowiec@gmina-chojnow.pl 36 105 a
SWEDURA Małgorzata Sp. ds. gospodarki nieruchomościami m.swedura@gmina-chojnow.pl 58 107
TĘCZA Sławomir Insp. ds. ochrony przyrody, zwierząt i rolnictwa s.tecza@gmina-chojnow.pl 46 105 b

WYDZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
CYGAN Janusz Sp. ds. inwestycji i remontów j.cygan@gmina-chojnow.pl 53 111
KUCFIR  Marta Insp. ds. inwestycji i funduszy pomocowych m.kucfir@gmina-chojnow.pl 82 110
MUZYKA Krzysztof Sp. ds. infrastruktury k.muzyka@gmina-chojnow.pl 85 108
PLUSKOTA  Jarosław Insp. ds. inwestycji i remontów j.pluskota@gmina-chojnow.pl 50 109
RYBARCZYK Grzegorz Pomoc administracyjna g.rybarczyk@gmina-chojnow.pl 85 108
SIUDAK Michał Podinsp. ds. inwestycji i remontów m.siudak@gmina-chojnow.pl 50 109

WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
MICHALAK Ewa Skarbnik Gminy, Główny Księgowy Budżetu skarbnik@gmina-chojnow.pl kontakt przez sekretariat urzędu 208 b
BRYLAK Elżbieta Insp. ds. budżetu e.brylak@gmina-chojnow.pl 67 209
KWAŚNIAK-FRYC Alina Sp. ds. budżetu a.kwasniak-fryc@gmina-chojnow.pl  81 209
POLOWA Jagoda Insp. ds. kasowo-windykacyjnych j.polowa@gmina-chojnow.pl  47  5
ZGRZEBLAK Jolanta p. o. Głównego sp. ds. podatków i opłat j.zgrzeblak@gmina-chojnow.pl  44  3
KRAKOWSKA Barbara Sp. ds. podatków
i księgowości
b.krakowska@gmina-chojnow.pl 44 3
MATYSIK Martyna Podinsp. ds. budżetu m.matysik@gmina-chojnow.pl 67 209
SOCHACKA Zofia Sp. ds. podatków
i opłat
z.sochacka@gmina-chojnow.pl 43 2
RUDZIAK Małgorzata Insp. ds. podatków i opłat m.rudziak@gmina-chojnow.pl 43 2
KRÓL-CHOJNOWSKA Krystyna Sp. ds. płac szkół k.krol-chojnowska@gmina-chojnow.pl 78 208 a
TYMIŃSKA Monika Insp. ds. budżetu szkół m.tyminska@gmina-chojnow.pl 78 208 a
MAJEWSKA Anna Pomoc administracyjna a.majewska@gmina-chojnow.pl 63 208

RADA GMINY CHOJNÓW

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
STYRKOWIEC Bogdan Przewodniczący Rady Gminy rada@gmina-chojnow.pl 65 305
OSTROPOLSKA Renata Wiceprzewodnicząca Rady Gminy rada@gmina-chojnow.pl 65 305
CHWAŁEK Bartosz Wiceprzewodniczący Rady Gminy rada@gmina-chojnow.pl 65 305

 

INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY CHOJNÓW

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

tel. 76 / 81-88-506, 81-91-343,   e-mail: gopschojnow@wp.pl

Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju
WALASEK Lilia Dyrektor GOPS 214
MALINOWSKA Irena St. sp. pracy socjalnej - koordynator  201 
RAMOS Dorota St. sp. pracy socjalnej 215
BARANOWSKA Sylwia Pomoc administracyjna - doradca osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem 215
ROGULSKA Małgorzata Sp. pracy socjalnej  204
ŻOŁNOWSKA Henryka Sp. pracy socjalnej  201
KUĆKO Daria Pracownik socjalny 201
DZIEMBULAK Małgorzata Sp. pracy socjalnej  204
CYGAN Małgorzata St. księgowy - kasjer  206
WOŁYNIEC Ewa Główna Księgowa  206
GNIEWCZYŃSKA Marta St. ref. ds. świadczeń socjalnych  205
NOWACZYK Lucyna St. insp. ds. świadczeń rodzinnych i kadr  4
SZURA-KOSZKAŁO Małgorzata Podinsp. ds. świadczeń rodzinnych  4
GRABKA Justyna Podinsp. ds. świadczeń rodzinnych  4
KOSIŃSKI Ryszard Podinsp. ds. świadczeń wychowawczych 4
JANCZYŃSKA Anna Pomoc administracyjna 4
SZCZUPAK Bożena Podinsp. ds. dodatków mieszkaniowych i stypendium  210

  GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ      

tel./fax 76 / 81-88-461,  fax wewn. 69, e-mail: sekretariat@gzgkim.gmina-chojnow.pl


 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju
RAJCZAKOWSKA-HAWROT Danuta Dyrektor GZGKiM 202 a
SOWIŃSKA Renata Ref. ds. ogólnoorganizacyjnych 202
DEC-ŻABOKLICKA Urszula Kierownik zespołu obsługi klienta 202 b
KRYNICKI Józef Kierownik zespołu technicznego 202 b
BŁAWUCIAK Janina Sp. ds. rozliczeniowo-rozrachunkowych i windykacji 5
LESZKIEWICZ Izabela Sp. ds. obsługi klienta 203
WĘGRZYNOWSKA Joanna p. o. Głównej KsięgowejStarszy 313
KŁUSEK Monika sp. ds. finansowo-księgowych 313
     

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE Z/S W KRZYWEJ
Siedziba: Krzywa 51, 59-225 Chojnów
 czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.45 - 18.00
tel. kom. 502-366-188
 • Filia biblioteki w Białej tel. 76 / 81-78-952 , czynna: poniedziałek, czwartek w godz. 10.00 - 18.00 
 • Filia biblioteki w Dobroszowie tel. 76 / 81-88-211, czynna: wtorek, piątek w godz. 10.00 - 18.00
 • Filia biblioteki w Rokitkach tel. 76 / 81-78-789, czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 11.00 - 19.00
 • Centrum Kształcenia w Osetnicy tel. kom. 781-211-171, czynne: od poniedziałku do soboty w godz. 13.00 - 18.00
 • Punkt biblioteczny w Witkowie, czynny: wtorek, czwartek, piątek w godz. 15.00 - 18.00 

 

Imię i nazwisko Stanowisko
KĄDZIOŁKA Elwira Dyrektor biblioteki
WOLSKA Urszula Pomocnik biblioteczny w Krzywej
SOBCZAK Anna Główna Księgowa
PIOTROWSKA Barbara Centrum Kształcenia w Osetnicy
ZIELIŃSKA Grażyna Kierownik filii w Rokitkach
POPIACKA Maria Kierownik filii w Dobroszowie , Kierownik filii w Białej  

GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ
W CHOJNOWIE Z/S W KRZYWEJ

Siedziba: Krzywa 17A, 59-225 Chojnów

 • WOZ Krzywa tel. 76 / 81-88-968 
 • WOZ Rokitki tel. 76 / 81-78-828
   
     czynne: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30    

 

Imię i nazwisko Stanowisko
JAKUBIAK Małgorzata

Kierownik GZZOP, WOZ Krzywa

Kierownik GZZOP, WOZ Rokitki

MARCINISZYN Krystyna B.R. Główna Księgowa


SZKOŁY - GMINA CHOJNÓW

Nazwa szkoły Imię i nazwisko dyrektora szkoły Nr telefonu
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Budziwojowie Wanda Bobińska   76 / 81-86-649 
Szkoła Podstawowa im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Krzywej Jolanta Bekaluk-Pyrz   76 / 81-88-958 
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach Violetta Urban   76 / 81-86-910 
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach - filia w Goliszowie Violetta Urban   76 / 81-88-412 
Szkoła Podstawowa w Okmianach Maciej Cieśla   76 / 81-88-926 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach Wiesława Szapował   76 / 81-78-824 
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie Halina Sowińska   76 / 81-77-157 

 

Metadane

Źródło informacji:Sylwester Petrus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Petrus
Data wprowadzenia:2011-03-29 09:23:36
Opublikował:Sylwester Petrus
Data publikacji:2011-03-29 09:38:52
Ostatnia zmiana:2017-10-09 07:53:44
Ilość wyświetleń:28147

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij