Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chojnów

Kolorowy pasek

Urząd Gminy

URZĄD GMINY CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

SERWISY WWW:         www.gmina-chojnow.pl 
          www.bip.gmina-chojnow.pl
E-MAIL:         urzad@gmina-chojnow.pl

tel. 76 / 81-88-502   fax 76 / 81-87-587
Po połączeniu się z urzędem należy wybrać numer wewnętrzny
lub poczekać na zgłoszenie się sekretariatu.
   
Wykaz numerów wewnętrznych w poniższych tabelach    


KIEROWNICTWO  URZĘDU

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt  Nr pokoju
PYRZ Andrzej Wójt Gminy kontakt przez sekretariat urzędu 76 / 81-88-502 103 b
TAJCHMAN-RĘKOŚ Honorata Sekretarz Gminy kontakt przez sekretariat urzędu 76 / 81-88-502 103 a

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNY

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
KANIA Anna Insp. ds. oświaty a.kania@gmina-chojnow.pl 62 211
STYKAŁA Anna Insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

a.stykala@gmina-chojnow.pl

55 1
OSTROWSKA Jolanta Sp. ds. obsługi Rady Gminy
i wyborów
j.ostrowska@gmina-chojnow.pl 64 304
UCHMAN Jan Sp. ds. zamówień publicznych, Koordynator ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
zam.publiczne@gmina-chojnow.pl 30 310
REFERAT ORGANIZACYJNY

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
SOBCZAK Monika Kierownik Referatu Organizacyjnego, Koordynator Kontroli Zarządczej m.sobczak@gmina-chojnow.pl 34 112
BARANOWSKA  Sylwia Podinsp. ds. organizacyjnych i obiegu dokumentów s.baranowska@gmina-chojnow.pl 70 103
BRYLAK Robert Insp. ds. administracyjno-gospodarczych r.brylak@gmina-chojnow.pl 51 308
GALIK Krystyna Insp. ds. płac i rozliczeń k.galik@gmina-chojnow.pl 42 213
MROZIK Paulina Pomoc administracyjna p.mrozik@gmina-chojnow.pl 34 112
SOBCZYK Paweł Insp. ds. informatyki p.sobczyk@gmina-chojnow.pl 37 318
BYCZKOWSKI Henryk kierowca -  -  

REFERAT PROMOCJI I KULTURY

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
KOZAK Anna Kierownik Referatu Promocji i Kultury a.kozak@gmina-chojnow.pl 40 306
CHARYTANOWICZ  Tomasz Podinsp. ds. promocji i komunikacji społecznej t.charytanowicz@gmina-chojnow.pl 35 306
ZATWARNICKA Karolina Insp. ds. kultury i rekreacji k.zatwarnicka@gmina-chojnow.pl 35 306

WYDZIAŁ GOSPODARKI, PLANOWANIA I OCHRONY |RODOWISKA

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
HOJDYCZ-SMOLIŃSKA Małgorzata Naczelnik Wydziału Gospodarki, Planowania i Ochrony |rodowiska m.hojdycz-smolinska@gmina-chojnow.pl 57 101
KRZYSZCZUK Ewa Sp. ds. gospodarki komunalnej
i handlu
e.krzyszczuk@gmina-chojnow.pl 48 105
LIPA Radosław Insp. ds. ochrony środowiska
i gospodarki odpadami (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego)
r.lipa@gmina-chojnow.pl 49 104
LEMAŃSKA Dorota Insp. ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego d.lemanska@gmina-chojnow.pl 58 107
STYRKOWIEC Grzegorz Główny sp. ds. planowania przestrzennego g.styrkowiec@gmina-chojnow.pl 36 105 a
SWEDURA Małgorzata Sp. ds. gospodarki nieruchomościami m.swedura@gmina-chojnow.pl 58 107
TĘCZA Sławomir Insp. ds. ochrony przyrody, zwierząt i rolnictwa s.tecza@gmina-chojnow.pl 46 105 b

WYDZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
CYGAN Janusz Sp. ds. inwestycji i remontów j.cygan@gmina-chojnow.pl 53 111
KUCFIR  Marta Insp. ds. inwestycji i funduszy pomocowych m.kucfir@gmina-chojnow.pl 82 110
MUZYKA Krzysztof Sp. ds. infrastruktury k.muzyka@gmina-chojnow.pl 85 108
PLUSKOTA  Jarosław Podinsp. ds. inwestycji i remontów j.pluskota@gmina-chojnow.pl 50 109
RYBARCZYK Grzegorz Pomoc administracyjna g.rybarczyk@gmina-chojnow.pl 85 108
SIUDAK Michał Podinsp. ds. inwestycji i remontów m.siudak@gmina-chojnow.pl 50 109

WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
MICHALAK Ewa Skarbnik Gminy, Główny Księgowy Budżetu skarbnik@gmina-chojnow.pl kontakt przez sekretariat urzędu 208 b
BRYLAK Elżbieta Insp. ds. budżetu e.brylak@gmina-chojnow.pl 67 209
KWAŚNIAK-FRYC Alina Sp. ds. budżetu a.kwasniak-fryc@gmina-chojnow.pl  81 209
POLOWA Jagoda Insp. ds. kasowo-windykacyjnych j.polowa@gmina-chojnow.pl  47  5
ZGRZEBLAK Jolanta p. o. Głównego sp. ds. podatków i opłat j.zgrzeblak@gmina-chojnow.pl  44  3
KRAKOWSKA Barbara Sp. ds. podatków
i księgowości
b.krakowska@gmina-chojnow.pl 44 3
MATYSIK Martyna Podinsp. ds. budżetu m.matysik@gmina-chojnow.pl 67 209
SOCHACKA Zofia Sp. ds. podatków
i opłat
z.sochacka@gmina-chojnow.pl 43 2
RUDZIAK Małgorzata Insp. ds. podatków i opłat m.rudziak@gmina-chojnow.pl 43 2
KRÓL-CHOJNOWSKA Krystyna Sp. ds. płac szkół k.krol-chojnowska@gmina-chojnow.pl 78 208 a
TYMIŃSKA Monika Insp. ds. budżetu szkół m.tyminska@gmina-chojnow.pl 78 208 a
MAJEWSKA Anna Pomoc administracyjna a.majewska@gmina-chojnow.pl 63 208

RADA GMINY CHOJNÓW

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
STYRKOWIEC Bogdan Przewodniczący Rady Gminy rada@gmina-chojnow.pl 65 305
OSTROPOLSKA Renata Wiceprzewodnicząca Rady Gminy rada@gmina-chojnow.pl 65 305
CHWAŁEK Bartosz Wiceprzewodniczący Rady Gminy rada@gmina-chojnow.pl 65 305

 

INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY CHOJNÓW

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

tel. 76 / 81-88-506, 81-91-343,   e-mail: gopschojnow@wp.pl

Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju
WALASEK Lilia Dyrektor GOPS 214
MALINOWSKA Irena St. sp. pracy socjalnej - koordynator  201 
RAMOS Dorota St. sp. pracy socjalnej 215
ROGULSKA Małgorzata Sp. pracy socjalnej  204
ŻOŁNOWSKA Henryka Sp. pracy socjalnej  201
DZIEMBULAK Małgorzata Sp. pracy socjalnej  204
CYGAN Małgorzata St. księgowy - kasjer  206
WOŁYNIEC Ewa Główna Księgowa  206
GNIEWCZYŃSKA Marta St. ref. ds. świadczeń socjalnych  205
NOWACZYK Lucyna St. insp. ds. świadczeń rodzinnych i kadr  4
SZURA-KOSZKAŁO Małgorzata Podinsp. ds. świadczeń rodzinnych  4
GRABKA Justyna Podinsp. ds. świadczeń rodzinnych  4
KOSIŃSKI Ryszard Podinsp. ds. świadczeń wychowawczych 4
SZCZUPAK Bożena Podinsp. ds. dodatków mieszkaniowych i stypendium  210

  GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ      

tel./fax 76 / 81-88-461,  fax wewn. 69, e-mail: sekretariat@gzgkim.gmina-chojnow.pl


 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju
RAJCZAKOWSKA-HAWROT Danuta Dyrektor GZGKiM 202 a
SOWIŃSKA Renata Ref. ds. ogólnoorganizacyjnych 202
DEC-ŻABOKLICKA Urszula Kierownik zespołu obsługi klienta 202 b
KRYNICKI Józef Kierownik zespołu technicznego 202 b
BŁAWUCIAK Janina Sp. ds. rozliczeniowo-rozrachunkowych i windykacji 5
LESZKIEWICZ Izabela Sp. ds. obsługi klienta 203
WĘGRZYNOWSKA Joanna Starszy sp. ds. finansowo-księgowych 313
KŁUSEK Monika p. o. Głównej Księgowej 313
     

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE Z/S W KRZYWEJ
Siedziba: Krzywa 51, 59-225 Chojnów
 czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.45 - 18.00
tel. kom. 502-366-188
 • Filia biblioteki w Białej tel. 76 / 81-78-952 , czynna: poniedziałek, czwartek w godz. 10.00 - 18.00 
 • Filia biblioteki w Dobroszowie tel. 76 / 81-88-211, czynna: wtorek, piątek w godz. 10.00 - 18.00
 • Filia biblioteki w Rokitkach tel. 76 / 81-78-789, czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 11.00 - 19.00
 • Centrum Kształcenia w Osetnicy tel. kom. 781-211-171, czynne: od poniedziałku do soboty w godz. 13.00 - 18.00
 • Punkt biblioteczny w Witkowie, czynny: wtorek, czwartek, piątek w godz. 15.00 - 18.00 

 

Imię i nazwisko Stanowisko
KĄDZIOŁKA Elwira Dyrektor biblioteki
WOLSKA Urszula Pomocnik biblioteczny w Krzywej
SOBCZAK Anna Główna Księgowa
PIOTROWSKA Barbara Centrum Kształcenia w Osetnicy
ZIELIŃSKA Grażyna Kierownik filii w Rokitkach
POPIACKA Maria Kierownik filii w Dobroszowie , Kierownik filii w Białej  

GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ
W CHOJNOWIE Z/S W KRZYWEJ

Siedziba: Krzywa 17A, 59-225 Chojnów

 • WOZ Krzywa tel. 76 / 81-88-968 
 • WOZ Rokitki tel. 76 / 81-78-828
   
     czynne: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30    

 

Imię i nazwisko Stanowisko
JAKUBIAK Małgorzata

Kierownik GZZOP, WOZ Krzywa

Kierownik GZZOP, WOZ Rokitki

MARCINISZYN Krystyna B.R. Główna Księgowa


SZKOŁY - GMINA CHOJNÓW

Nazwa szkoły Imię i nazwisko dyrektora szkoły Nr telefonu
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Budziwojowie Wanda Bobińska   76 / 81-86-649 
Szkoła Podstawowa im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Krzywej Jolanta Bekaluk-Pyrz   76 / 81-88-958 
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach Violetta Urban   76 / 81-86-910 
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach - filia w Goliszowie Violetta Urban   76 / 81-88-412 
Szkoła Podstawowa w Okmianach Maciej Cieśla   76 / 81-88-926 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach Wiesława Szapował   76 / 81-78-824 
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie Halina Sowińska   76 / 81-77-157 

 

Metadane

Źródło informacji:Sylwester Petrus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Petrus
Data wprowadzenia:2011-03-29 09:23:36
Opublikował:Sylwester Petrus
Data publikacji:2011-03-29 09:38:52
Ostatnia zmiana:2017-06-09 07:03:26
Ilość wyświetleń:25169

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij