Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chojnów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie z dnia 17 marca 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Biała.

 

Chojnów, dnia 17 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Biała


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293.), w powiązaniu z art. 39 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283.) oraz w związku z uchwałą nr XIV.110.2019 Rady Gminy Chojnów z dnia 21 października 2019 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Biała, zawiadamiam wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Projekt ww. zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 24 marca 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, pok. nr 105 a, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, pok. nr 105 a, o godzinie 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 i ust. 3 wyżej wymienionej ustawy uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016, s.1) - informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Chojnów, siedziba: ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów.

 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur dotyczących w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz.283.).

 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod@gmina-chojnow.pl

 • Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej
  www.gmina-chojnow.pl oraz w siedzibie Administratora.

 • W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca
  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chojnów


w dniach od …………………………………………r. do ………………………………………………. r.


…………………………………….

podpis

Załączniki

01_MPZP_Biala_Uchwala_2020 (251.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_graficzny_nr_1 (1.2MB) Zapisz dokument  
Obwieszczenie z dnia 17.03.2020 r. (596kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
plan Biała - Prognoza Oddziaływania na Środowisko (6.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Tęcza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Tęcza
Data wprowadzenia:2020-03-12 13:30:35
Opublikował:Sławomir Tęcza
Data publikacji:2020-03-17 07:00:47
Ostatnia zmiana:2020-03-17 11:29:17
Ilość wyświetleń:28

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij