Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chojnów

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Urząd Gminy (1)
    Jednostki organizacyjne (6)
    Sołectwa (5)
    Oferty inwestycyjne (1)
    Historia (1)
    Położenie (1)
    Majątek gminy (1)
    Oświata (2)
    Redakcja (1)

Przetargi, sprzedaż, dzierżawa
    Gmina Chojnów (0)
        Ogłoszone (55)
        Unieważnione (10)
        Wyniki (38)
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (0)
        Ogłoszone (1)
        Unieważnione (2)
        Wyniki (4)
    Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach (0)
        Unieważnione (0)

Zamówienia publiczne
    Plany zamówień publicznych (8)
    Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł (37)

Konkursy ofert
    Ogłoszone (2)
    Wyniki (11)

Organy
    Wójt, Sekretarz, Skarbnik (1)
    Rada (2)
        Skład rady - kadencje (3)
        Komisje - kadencje (0)
            KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI (1)
            KOMISJA REWIZYJNA (3)
            Komisja Infrastruktury Technicznej (2)
            KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH I SPORTU (3)
            KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA (3)
            KOMISJA BUDŻETU, PROMOCJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (3)
        Informacje o sesji (179)
        Protokoły z sesji (0)
            Kadencja 2010 - 2014 (0)
                ROK 2014 (7)
                ROK 2013 (13)
                ROK 2012 (15)
                ROK 2011 (13)
                ROK 2010 (3)
            Kadencja 2014 - 2018 (0)
                ROK 2018 (11)
                ROK 2017 (13)
                ROK 2016 (13)
                ROK 2015 (14)
                ROK 2014 (4)
            Kadencja 2018 - 2023 (0)
                ROK 2018 (4)
                ROK 2019 (9)
                ROK 2020 (12)
                ROK 2021 (17)
                ROK 2022 (14)
                rok 2023 (0)
        Transmisje obrad (2)
        Interpelacje i zapytania (0)
            2022 (1)
            2021 (6)
            2020 (0)
                Sesja XVII.2020 - 31.01.2020 r. (2)
                Sesja XVIII.2020 -28.02.2020 r. (2)
                Sesja nr: XXIII.2020 z 25.06.2020 r. i XXIV.2020 z 07.08.2020 r. (2)
                Sesja XXIV.2020 - 29.09.2020 r. (2)
                Sesja XXV.2020 - 28.10.2020 r. (2)
                Sesja XXVI.2020 -26.11.2021 r. (2)
                Sesja XXVII.2020 - 17.12.2020 r. (2)
            2019 (0)
                Sesja V.2019 - 01.02.2019 R. (1)
                Sesja VI.2019 - 01.03.2019 R. (1)
                Z dnia 4.03.2019 r. (1)
                Sesja VII.2019 - 29.03.2019 r. (1)
                Sesja VIII.2019 - 26.04.2019 r. (1)
                Sesja IX.2019 - 24.05.2019 r. (1)
                Sesaja X.2019 - 24.06.2019 r. (1)
                Sesja XI.2019 - 30.08.2019 r. (2)
                Sesja XII.2019- 27.09.2019 r. (2)
                Sesja XIV.2019- 29.10.2019 r. (2)
                Sesja XV.2019 - 28.11.2019 R. (2)
                Sesja XVI.2019-19.12.2019 R r. (2)
            2018 (0)
                SESJA II.2018 - 29.11.2018 R. (1)
                    Zapytania radnych (0)
                    Odpowiedzi na zapytania (0)
                Sesja III.2018 - 18.12.2018 R. (1)
        Protokoły głosowań imiennych nad uchwałami (0)
            2022 (18)
            2021 (16)
            2020 (0)
                Sesja XVIII.2020 - 31.01.2020 r. (1)
                Sesja XIX.2020 - 28.02.2020 r. (1)
                Sesja XX.2020 - 20.03.2020 r. (1)
                Sesja XXI.2020-30.04.2020 r. (1)
                Sesja XXII.2020 - 28.05.2020 r. (0)
                Sesja XXIII.2020 - 25.06.2020 r. (1)
                Sesja XXIV.2020 - 7.08.2020 r. (1)
                Sesja XXV.2020 - 29.09.2020 (1)
                Sesja XXVI.2020 -28.10.2020 (1)
                Sesja XXVII.2020 - 26.11.2020 (1)
                Sesja XXVIII.2020 - 17.12.2020 r. (1)
                Sesja XXIX.2020 - 29.12.2020 r. (1)
            2019 (0)
                Sesja V.2019 (9)
                Sesja VI.2019 (10)
                sesja VII.2019 - 29.03.2019 r. (8)
                Sesja VIII - 26.04.2019 r. (4)
                Sesja IX.2019 - 24.05.2019 r. (9)
                Sesja X.2019 - 24.06.2019 r. (15)
                Sesja XI.2019 -30.08.2019 r. (9)
                Sesja XII.2019 - 27.09.2019 r. (2)
                Sesja XIII.2019 - 03.10.2019 r. (1)
                Sesja XIV.2019 - 29.10.2019 r. (6)
                Sesja XV.2019 - 28.11.2019 r. (8)
                Sesja XVI.2019 - 19.12.2019 r. (7)
                Sesja XVII.2019 - 30.12.2019 (4)
            2018 (0)
                Sesja II.2018 (17)
                Sesja III.2018 (11)
                Sesja IV.2018 (6)
            2023 (14)
            2024 (1)
        Raporty o stanie Gminy Chojnów: (1)
            Raport o stanie Gminy Chojnów za 2019 r. (1)
            Raport o stanie Gminy Chojnów za 2020 r. (1)
            Raport o stanie Gminy Chojnów za 2021 r. (1)
            Raport o stanie Gminy Chojnów za 2022 r. (1)

Urząd Gminy Chojnów
    Dokumenty dla Petentów (0)
        EPUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) (2)
        Deklaracje podatkowe (4)
        Zwrot akcyzy dla rolników (1)
        Gospodarka odpadami (14)
        Inne deklaracje (1)
        Informacje podatkowe (3)
        Oświadczenia (7)
        Wnioski (28)
        Zgłoszenia (11)
        Podłączenia do sieci kanalizacyjnej (1)
        Zezwolenie na sprzedaż alkoholu - informacje (2)
    Współpraca z podmiotami (4)
        Podmioty pożytku publicznego (5)
    Kodeks etyczny (1)
    Dla osób niepełnosprawnych (1)
    Kontrola zarządcza (0)
        2023 (1)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2012-2019 (0)
            2019 (1)
            2018 (1)
            2017 (1)
            2016 (1)
            2015 (1)
            2014 (2)
            2013 (3)
            2012 (2)
    Kontrole w Gminie Chojnów (0)
        wewnętrzne (0)
            Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji (0)
                2012 (1)
            Urząd Gminy Chojnów (0)
        zewnętrzne (0)
            Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy (0)
                2011 (1)
                2008 (1)
                2005 (1)
            Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (0)
                2010 (1)
                2008 (1)
                2007 (1)
                2006 (2)
            Kontrola Zadań RPO (0)
                2009 (1)
            Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy (0)
                2004 (1)
            Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu (0)
                2010 (1)
                2009 (2)
            Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy (0)
                2011 (1)
            Regionalna Izba Obrachunkowa (0)
                2019 (1)
                2016 (1)
                2012 (1)
                2004 (2)
            Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu (0)
                2005 (1)
            Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (0)
                2013 (1)
                2011 (4)
                2006 (1)
            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (0)
                2011 (1)
            Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (0)
                2009 (2)
                2006 (2)
                2005 (2)
            Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w sprawach Karnych Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Złotoryi (2)
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (15)
    Rejestry, ewidencje, archiwa (1)
        Sprawozdania z działalności Wójta Gminy Chojnów (0)
            ROK 2017 (0)
            ROK 2016 (2)
            ROK 2015 (8)
            ROK 2014 (9)
            ROK 2013 (11)
            ROK 2012 (10)
            ROK 2011 (10)
            ROK 2010 (6)
            ROK 2009 (12)
            ROK 2008 (12)
            ROK 2007 (12)
            ROK 2006 (9)
            ROK 2005 (13)
            ROK 2004 (13)
            ROK 2003 (3)
            ROK 2002 (1)
            ROK 2001 (1)
            ROK 2000 (1)
            ROK 1999 (1)
    Ochrona danych osobowych (3)

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie
    Informacje o taryfach (6)
    Ogłoszenia, komunikaty i zawiadomienia (27)
    Ochrona danych osobowych (1)
    Sprawozdania finansowe (3)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie
    Punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (2)
    Ogłoszenia, komunikaty i zawiadomienia (19)
    RPO WD 2014-2020 (0)
        Projekt "Daj sobie szansę" (17)
    Zapytania ofertowe (0)
        Ogłoszone (5)
        Wyniki (4)
    Ochrona danych osobowych (2)
    "Gops Chojnów - nowe otwarcie!" (5)

Gminny Żłobek "Arka Maluszka"
    Nabór pracowników stanowiska urzędnicze (0)
    Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi (1)

Prawo lokalne
    Uchwały (0)
        kadencja 2018 - 2024 (0)
            ROK 2024 (0)
                Sesja nr LXXXI.2024 - 30.01.2024 r. (9)
            ROK 2023 (0)
                Sesja nr LXV.2023 -4.01.2023 r. (1)
                Sesja nr LXVI.2023 - 27.01.2023 r. (5)
                Sesja nr LXVII.2023 - 28.02.2023 r. (7)
                Sesja nr LXVIII.2023 - 28.03.2023 r. (9)
                Sesja nr LXIX.2023 - 25.04.2023 r. (6)
                Sesja LXX.2023 -30.05.2023 r. (7)
                Sesja nr LXXI.2023 - 16.06.2023 r. (8)
                Sesja nr LXXII.2023 - 21.06.2023 r. (3)
                Sesja nr LXXIII.2023 - 1.08.2023 r. (6)
                Sesja nr LXXIV.2023 - 17.08.2023 r. (2)
                Sesja nr LXXV.2023 - 29.08.2023 r. (9)
                Sesja nr LXXVI.2023 - 26.09.2023 r. (4)
                Sesja nr LXXVII.2023 - 24.10.2023 r. (10)
                Sesja nr LXXVIII.2023 - 24.11.2023 r. (11)
                Sesja nr LXXIX.2023 - 18.12.2023 r. (6)
                Sesja nr LXXX.2023 - 28.12.2023 r. (7)
            ROK 2022 (0)
                Sesja nr XLVII.2022 -01.02.2022 r. (13)
                Sesja nr XLVIII.2022 -28.02.2022 r. (5)
                Sesja nr XLIX.2022 -03.03.2022 r. (2)
                Sesja nr L.2022 - 29.03.2022 r. (9)
                Sesja nr LI.2022 -14.04.2022 r. (1)
                Sesja nr LII.2022 - 26.04.2022 r. (3)
                Sesja nr LIII.2022 - 27.05.2022 r. (11)
                Sesja nr LIV.2022 - 2.06.2022 r. (1)
                Sesja nr LV.2022 - 13.06.2022 r. (9)
                Sesja nr LVI.2022 - 11.07.2022 r. (1)
                Sesja nr LVII.2022 - 1.08.2022 r. (2)
                Sesja nr LVIII.2022 z 26.08.2022 r. (13)
                Sesja nr LIX.2022 z 23.09.2022 r. (1)
                Sesja nr LX.2022 z 30.09.2022 r. (6)
                Sesja nr LXI.2022 z 28.10.2022 r. (8)
                Sesja nr LXII 2022 z 25.11.2022 (10)
                Sesja nr LXIII.2022 z 19.12.2022 r. (6)
                Sesja nr LXIV.2022 z 29.12.2022 r. (7)
            ROK 2021 (0)
                SESJA XXX.2021 - 26.01.2021 R. (4)
                SESJA XXXI.2021 - 26.02.2021 R. (10)
                SESJA XXXII.2021 - 09.03.2021 R. (1)
                SESJA XXXIII.2021 - 23.03.2021 R. (7)
                SESJA XXXIV.2021 - 01.04.2021 r. (2)
                Sesja XXXV.2021 - 27.04.2021 r. (4)
                Sesja XXXVI.2021 - 11.05.2021 r. (3)
                Sesja XXXVII.2021 - 25.05.2021 r. (6)
                Sesja XXXVIII.2021 - 25.06.2021 r. (9)
                Sesja XXXIX.2021 - 26.07.2021 (2)
                Sesja XL.2021 - 27.08.2021 r. (5)
                Sesja XLI.2021 -30.09.2021 r. (8)
                Sesja nr XLII.2021 - 19.10.2021 r. (1)
                Sesja nr XLIII.2021 - 28.10.2021 r. (8)
                Sesja XLIV.2021 - 29.11.2021 r. (14)
                Sesja nr XLV.2021 - 21.12.2021 (7)
                Sesja nr XLVI.2021 - 29.12.2021 (6)
            ROK 2020 (0)
                SESJA XVIII.2020 - 31.01.2020 R. (10)
                SESJA XIX.2020 - 28.02.2020 R. (8)
                SESJA XX.2020 - 20.03.2020 R. (6)
                SESJA XXI.2020 - 30.04.2020 R. (5)
                SESJA XXII.2020 - 28.05.2020 R. (5)
                SESJA XXIII.2020 - 25.06.2020 R. (9)
                SESJA XXIV.2020 - 07.08.2020 R. (8)
                SESJA XXV.2020 - 29.09.2020 (14)
                SESJA XXVI.2020 -28.10.2020 R. (10)
                SESJA XXVII.2020 - 26.11.2020 (10)
                SESJA XXVIII.2020 -17.12.2020 R. (6)
                SESJA XXIX.2020 - 29.12.2020 R. (6)
            ROK 2019 (0)
                SESJA V.2019-1.02.2019 R. (10)
                SESJA VI.2019-1.03.2019 R. (10)
                SESJA VII.2019 - 29.03.2019 R. (8)
                SESJA VIII.2019 - 26.04.2019 R. (4)
                SESJA IX.2019 - 24.05.2019 R. (9)
                SESJA X.2019 - 24.06.2019 R. (16)
                SESJA XI.2019 - 30.08.2019 R. (9)
                SESJA XII.2019-27.09.2019 R. (2)
                SESJA XIII.2019-03.10.2019 R. (1)
                SESJA XIV.2019 - 29.10.2019 R. (7)
                SESJA XV.2019 - 28.11.2019 R. (8)
                SESJA XVI.2019- 19.12.2019 R. (7)
                SESJA XVII.2019 - 30.12.2019 R. (4)
            ROK 2018 (0)
                SESJA I.2018 - 23.11.2018 R. (1)
                SESJA II.2018 - 29.11.2018 R. (18)
                SESJA III.2018 -18.12.2018 R. (11)
                SESJA IV.2018 -28.12.2018 R. (6)
        Kadencja 2014 - 2018 (0)
            ROK 2018 (0)
                SESJA XLV.2018 - 25.01.2018 R. (1)
                SESJA XLVI.2018 - 28.02.2018 R. (9)
                SESJA XLVII.2018 - 23.03.2018 R. (4)
                SESJA XLVIII.2018 - 27.04.2018 R. (6)
                SESJA XLIX.2018 - 24 MAJA 2018 R. (12)
                SESJA L.2018 - 29.05.2018 R. (1)
                SESJA LI.2018 - 26.06.2018 R. (11)
                SESJA LII.2018 - 21.08.2018 R. (2)
                SESJA LIII.2018 - 31.08.2018 R. (4)
                SESJA LIV.2018 - 28.09.2018 R. (8)
                SESJA LV.2018 -19.10.2018 R. (3)
            ROK 2017 (0)
                SESJA XXXII.2017 - 27.01.2017 R. (3)
                SESJA XXXIII.2017 - 24.02.2017 R. (9)
                SESJA XXXIV.2017 - 31.03.2017 R. (14)
                SESJA XXXV.2017 - 28.04.2017 R. (3)
                SESJA XXXVI.2017 - 31.05.2017 R. (17)
                SESJA XXXVII.2017 - 13.06.2017 R. (2)
                SESJA XXXVIII.2017 - 30.06.2017 (8)
                SESJA XXXIX.2017 - 25.08.2017 R. (5)
                SESJA XL.2017 - 29.09.2017 R. (7)
                SESJA XLI.2017 - 27.10.2017 R. (10)
                SESJA XLII.2017 - 22.11.2017 R. (20)
                SESJA XLIII.2017 - 19.12.2017 R. (8)
                SESJA XLIV.2017 - 29.12.2017 (3)
            ROK 2016 (0)
                SESJA XIX.2016 - 29.01.2016 R. (5)
                SESJA XX.2016 - 25.02.2016 R. (8)
                SESJA XXI.2016 - 31.03.2016 R. (7)
                SESJA XXII.2016 - 29.04.2016 R. (7)
                SESJA XXIII.2016 - 25.05.2016 R. (10)
                SESJA XXIV.2016 - 07.06.2016 R. (2)
                SESJA XXV.2016 - 24.06.2016 R. (4)
                SESJA XXVI.2016 - 26.08.2016 (7)
                SESJA XXVII.2016 - 30.09.2016 (2)
                SESJA XXVIII.2016 - 28.10.2016 R. (8)
                SESJA XXIX.2016 - 25.11.2016 (3)
                SESJA XXX.2016 - 20.12.2016 R. (11)
                SESJA XXXI.2016 - 30.12.2016 R. (4)
            ROK 2015 (0)
                SESJA V.2015 - 30.01.2015 R. (6)
                SESJA VI.2015 - 27.02.2015 R. (6)
                    SESJA IX.2015- 24.04.2015 (0)
                SESJA VII.2015 - 05.03.2015 R. (0)
                    NA SESJI NIE PODJĘTO UCHWAŁ (0)
                SESJA VIII.2015 - 27.03.2015 r. (7)
                SESJA IX.2015- 24.04.2015 (2)
                SESJA X.2015-29.05.2015 (7)
                    SESJA IX.2015-24.04.2015 (0)
                SESJA XI.2015 - 26.06.2015 R. (10)
                SESJA XII.2015- 22.07.2015R. (3)
                SESJA XIII.2015-28.08.2015 r. (3)
                SESJA XIV.2015 - 29.09.2015 r. (8)
                SESJA XV.2015 -29.10.2015 R. (6)
                SESJA XVI.2015 - 20.11.2015 R. (11)
                SESJA XVII.2015 - 18.12.2015 R. (15)
                SESJA XVIII.2015 - 30.12.2015 R. (4)
            ROK 2014 (0)
                SESJA I.2014 - 1.12.2014 R. (4)
                SESJA II.2014 - 8.12.2014 R. (6)
                SESJA III.2014 - 19.12.2014 R. (11)
                SESJA IV.2014 -30.12.2014 (4)
        Kadencja 2010 - 2014 (0)
            ROK 2014 (0)
                SESJA LIII.2014 - 28.10.2014 R. (7)
                SESJA LII.2014 - 30.09.2014 R. (4)
                SESJA LI.2014 - 29.08.2014 R. (8)
                SESJA L.2014 - 27.06.2014 R. (34)
                SESJA XLIX.2014 - 23.05.2014 R. (6)
                SESJA XLVIII.2014 - 30.04.2014 R. (4)
                SESJA XLVII.2014 - 27.03.2014 R. (10)
                SESJA XLVI.2014 - 27.02.2014 R. (3)
                SESJA XLV.2014 -29.01.2014 R. (5)
            ROK 2013 (0)
                SESJA XLIV.2013 - 30.12.2013 r. (9)
                SESJA XLIII.2013 - 19.12.2013 (5)
                SESJA XLII.2013 - 27.11.2013 r. (13)
                SESJA XLI.2013 - 23.10.2013 R. (6)
                SESJA XL.2013 - 27.09.2013 r. (9)
                SESJA XXXIX/2013 - 30.08.2013 r. (6)
                SESJA XXXVIII/2013 - 18.07.2013 r. (2)
                SESJA XXXVII/2013 - 19.06.2013 r. (8)
                SESJA XXXVI/2013 - 27.05.2013 r. (14)
                SESJA XXXV/2013 - 25.04.2013 r. (7)
                SESJA XXXIV/2013 - 25.03.2013 r. (5)
                SESJA XXXIII/2013 - 28.02.2013 r. (11)
                SESJA XXXII/2013 - 31.01.2013 r. (4)
            ROK 2012 (0)
                SESJA XXXI/2012 - 28.12.2012 r. (13)
                SESJA XXX/2012 - 13.12.2012 r. (9)
                SESJA XXIX/2012 - 29.11.2012 r. (17)
                SESJA XXVIII/2012 - 25.10.2012 r. (8)
                    SESJA XXIII/2012 - 26.04.2012 r. (6)
                SESJA XXVII/2012 - 01.10.2012 r. (10)
                SESJA XXVI/2012 - 30.08.2012 r. (4)
                SESJA XXV/2012 - 19.06.2012 r. (2)
                SESJA XXIV/2012 - 31.05.2012 r. (7)
                SESJA XXII/2012 - 29.03.2012 r. (6)
                SESJA XXI/2012 - 29.02.2012 r. (5)
                SESJA XX/2012 - 23.02.2012 r. (1)
                SESJA XVIII/2012 - 10.02.2012 r. (1)
                SESJA XVII/2012 - 26.01.2012 r. (2)
            ROK 2011 (0)
                SESJA XVI/2011 - 30.12.2011 r. (8)
                SESJA XV/2011 - 28.11.2011 r. (14)
                SESJA XIV/2011 - 28.10.2011 r. (5)
                SESJA XIII/2011 - 29.09.2011 r. (6)
                SESJA XII/2011 - 25.08.2011 r. (8)
                SESJA XI/2011 - 27.07.2011 r. (1)
                SESJA X/2011 - 22.06.2011 r. (9)
                SESJA IX/2011 - 26.05.2011 r. (10)
                SESJA VIII/2011 - 28.04.2011 r. (3)
                SESJA VII/2011 - 31.03.2011 r. (6)
                SESJA VI/2011 - 28.02.2011 r. (6)
                SESJA V/2011 - 17.02.2011 r. (13)
                SESJA IV/2011 - 14.01.2011 r. (1)
            ROK 2010 (0)
                SESJA III/2010 - 30.12.2010 r. (7)
                SESJA II/2010 - 14.12.2010 r. (5)
                SESJA I/2010 - 29.11.2010 r. (10)
        Kadencja 2006 - 2010 (0)
            ROK 2010 (0)
                SESJA LIX/2010 - 9.11.2010 r. (6)
                SESJA LVIII/2010 - 27.10.2010 r. (9)
                SESJA LVII/2010 - 30.09.2010 r. (4)
                SESJA LVI/2010 - 16.09.2010 r. (2)
                SESJA LV/2010 - 2.09.2010 r. (4)
                SESJA LIV/2010 - 15.07.2010 r. (1)
                SESJA LIII/2010 - 9.07.2010 r. (2)
                SESJA LII/2010 - 30.06.2010 r. (7)
                SESJA LI/2010 - 26.05.2010 r. (6)
                SESJA L/2010 - 26.04.2010 r. (5)
                SESJA XLIX/2010 - 9.04.2010 r. (2)
                SESJA XLVIII/2010 - 29.03.2010 r. (4)
                SESJA XLVII/2010 - 25.02.2010 r. (10)
                SESJA XLVI/2010 - 05.02.2010 r. (1)
                SESJA XLV/2010 - 29.01.2010 r. (3)
            ROK 2009 (0)
                SESJA XLIV/2009 - 30.12.2009 r. (5)
                SESJA XLIII/2009 - 18.12.2009 r. (8)
                SESJA XLII/2009 - 30.11.2009 r. (1)
                SESJA XLI/2009 - 20.11.2009 r. (11)
                SESJA XL/2009 - 29.10.2009 r. (3)
                SESJA XXXIX/2009 - 24.09.2009 r. (3)
                SESJA XXXVIII/2009 - 04.09.2009 r. (7)
                SESJA XXXVII/2009 - 01.07.2009 r. (9)
                SESJA XXXVI/2009 - 09.06.2009 r. (4)
                SESJA XXXV/2009 - 27.05.2009 r. (4)
                SESJA XXXIV/2009 - 27.04.2009 r. (6)
                SESJA XXXIII/2009 - 30.03.2009 r. (5)
                SESJA XXXII/2009 - 24.02.2009 r. (4)
                SESJA XXXI/2009 - 30.01.2009 r. (5)
            ROK 2008 (0)
                SESJA XXX/2008 - 30.12.2008 r. (6)
                SESJA XXIX/2008 - 18.12.2008 r. (9)
                SESJA XXVIII/2008 - 25.11.2008 r. (7)
                SESJA XXVII/2008 - 20.11.2008 r. (1)
                SESJA XXVI/2008 - 30.10.2008 r. (8)
                SESJA XXV/2008 - 30.09.2008 r. (2)
                SESJA XXIV/2008 - 25.08.2008 r. (7)
                SESJA XXIII/2008 - 26.06.2008 r. (4)
                SESJA XXII/2008 - 28.05.2008 r. (2)
                SESJA XXI/2008 - 21.05.2008 r. (9)
                SESJA XX/2008 - 25.04.2008 r. (6)
                SESJA XIX/2008 - 28.03.2008 r. (7)
                SESJA XVIII/2008 - 23.02.2008 r. (13)
                SESJA XVII/2008 - 31.01.2008 r. (3)
            ROK 2007 (0)
                SESJA XVI/2007 - 28.12.2007 r. (5)
                SESJA XV/2007 - 17.12.2007 r. (6)
                SESJA XIV/2007 - 22.11.2007 r. (7)
                SESJA XIII/2007 - 30.10.2007 r. (5)
                SESJA XII/2007 - 25.09.2007 r. (4)
                SESJA XI/2007 - 31.08.2007 r. (5)
                SESJA X/2007 - 12.07.2007 r. (2)
                SESJA IX/2007 - 26.06.2007 r. (5)
                SESJA VIII/2007 - 24.05.2007 r. (10)
                SESJA VII/2007 - 27.04.2007 r. (1)
                SESJA VI/2007 - 29.03.2007 r. (7)
                SESJA V/2007 - 22.02.2007 r. (2)
                SESJA IV/2007 - 31.01.2007 r. (16)
            ROK 2006 (0)
                SESJA III/2006 - 29.12.2006 r. (10)
                SESJA II/2006 - 30.11.2006 r. (9)
                SESJA I/2006 - 27.11.2006 r. (10)
        Kadencja 2002 - 2006 (0)
            ROK 2006 (0)
                SESJA LII/2006 - 26.10.2006 r. (6)
                SESJA LI/2006 - 22.09.2006 r. (8)
                SESJA L/2006 - 07.07.2006 r. (2)
                SESJA XLIX/2006 - 21.06.2006 r. (11)
                SESJA XLVIII/2006 - 02.06.2006 r. (1)
                SESJA XLVII/2006 - 28.04.2006 r. (1)
                SESJA XLVI/2006 - 30.03.2006 r. (6)
                SESJA XLV/2006 - 27.02.2006 r. (3)
                SESJA XLIV/2006 - 25.01.2006 r. (6)
            ROK 2005 (0)
                SESJA XLIII/2005 - 30.12.2005 r. (6)
                SESJA XLII/2005 - 15.12.2005 r. (7)
                SESJA XLI/2005 - 23.11.2005 r. (5)
                SESJA XL/2005 - 27.10.2005 r. (6)
                SESJA XXXIX/2005 - 30.09.2005 r. (2)
                SESJA XXXVIII/2005 - 08.09.2005 r. (8)
                SESJA XXXVII/2005 - 27.06.2005 r. (10)
                SESJA XXXVI/2005 - 31.05.2005 r. (4)
                SESJA XXXV/2005 - 27.04.2005 r. (1)
                SESJA XXXIV/2005 - 16.04.2005 r. (1)
                SESJA XXXIII/2005 - 05.04.2005 r. (2)
                SESJA XXXII/2005 - 30.03.2005 r. (6)
                SESJA XXXI/2005 - 21.02.2005 r. (6)
                SESJA XXX/2005 - 26.01.2005 r. (12)
            ROK 2004 (0)
                SESJA XXIX/2004 - 30.12.2004 r. (4)
                SESJA XXVIII/2004 - 24.11.2004 r. (10)
                SESJA XXVII/2004 - 27.10.2004 r. (6)
                SESJA XXVI/2004 - 29.09.2004 r. (13)
                SESJA XXV/2004 - 21.07.2004 r. (6)
                SESJA XXIV/2004 - 24.06.2004 r. (4)
                SESJA XXIII/2004 - 27.05.2004 r. (4)
                SESJA XXII/2004 - 29.04.2004 r. (7)
                SESJA XXI/2004 - 14.04.2004 r. (1)
                SESJA XX/2004 - 29.03.2004 r. (6)
                SESJA XIX/2004 - 05.03.2004 r. (5)
                SESJA XVIII/2004 - 29.01.2004 r. (1)
            ROK 2003 (0)
                SESJA XVII/2003 - 30.12.2003 r. (3)
                SESJA XVI/2003 - 27.11.2003 r. (9)
                SESJA XV/2003 - 30.10.2003 r. (6)
                SESJA XIV/2003 - 29.09.2003 r. (5)
                SESJA XIII/2003 - 08.09.2003 r. (2)
                SESJA XII/2003 - 05.09.2003 r. (6)
                SESJA XI/2003 - 27.06.2003 r. (1)
                SESJA X/2003 - 28.05.2003 r. (4)
                SESJA IX/2003 - 28.04.2003 r. (9)
                SESJA VIII/2003 - 10.03.2003 r. (7)
                SESJA VII/2003 - 31.01.2003 r. (3)
            ROK 2002 (0)
                SESJA V/2002 - 30.12.2002 r. (11)
                SESJA IV/2002 - 10.12.2002 r. (5)
                SESJA III/2002 - 29.11.2002 r. (1)
                SESJA II/2002 - 21.11.2002 r. (11)
        Kadencja 1998 - 2002 (0)
            ROK 2002 (0)
                SESJA LVII/2002 - 10.10.2002 r. (1)
                SESJA LVI/2002 - 30.09.2002 r. (3)
                SESJA LV/2002 - 28.08.2002 r. (3)
                SESJA LIV/2002 - 28.06.2002 r. (4)
                SESJA LIII/2002 - 29.05.2002 r. (5)
                SESJA LII/2002 - 26.04.2002 r. (7)
                SESJA LI/2002 - 22.03.2002 r. (3)
                SESJA XLIX/2002 - 28.02.2002 r. (4)
                SESJA XLVIII/2002 - 27.02.2002 r. (3)
            ROK 2001 (0)
                SESJA XLVII/2001 - 31.12.2001 r. (1)
                SESJA XLVI/2001 - 21.12.2001 r. (5)
                SESJA XLV/2001 - 29.11.2001 r. (8)
                SESJA XLIV/2001 - 26.10.2001 r. (6)
                SESJA XLIII/2001 - 28.09.2001 r. (3)
                SESJA XLII/2001 - 30.08.2001 r. (7)
                SESJA XLI/2001 - 24.07.2001 r. (2)
                SESJA XL/2001 - 29.06.2001 r. (6)
                SESJA XXXIX/2001 - 31.05.2001 r. (7)
                SESJA XXXVII/2001 - 26.04.2001 r. (5)
                SESJA XXXVI/2001 - 16.03.2001 r. (4)
                SESJA XXXV/2001 - 27.02.2001 r. (2)
                SESJA XXXIV/2001 - 09.02.2001 r. (1)
                SESJA XXXIII/2001 - 31.01.2001 r. (3)
            ROK 2000 (0)
                SESJA XXXII/2000 - 29.12.2000 r. (7)
                SESJA XXXI/2000 - 12.12.2000 r. (14)
                SESJA XXX/2000 - 27.10.2000 r. (3)
                SESJA XXIX/2000 - 25.09.2000 r. (2)
                SESJA XXVIII/2000 - 25.08.2000 r. (4)
                SESJA XXVII/2000 - 29.06.2000 r. (3)
                SESJA XXVI/2000 - 16.06.2000 r. (9)
                SESJA XXV/2000 - 26.04.2000 r. (3)
                SESJA XXIV/2000 - 28.03.2000 r. (6)
                SESJA XXIII/2000 - 25.02.2000 r. (3)
                SESJA XXI/2000 - 27.01.2000 r. (4)
    Finanse i majątek (0)
        Sprawozdania budżetowe Rb (80)
        Sprawozdania z wykonania budżetu (16)
        Informacja uzupełniająca do wykonania budżetu (3)
        Podatki i opłaty (0)
            Umorzenia zaległości podatkowych (23)
        Uchwały RIO (54)
        Zmiany budżetu (0)
            Zarządzenia (13)
            Uchwały (3)
        Zmiany wieloletniej prognozy finansowej (19)
        Informacja o przebiegu wykonania budżetu (10)
    Działalność władz (10)
    Zarządzenia Wójta (0)
        Jako organu gminy (0)
            2024 rok (19)
            2023 rok (85)
            2022 rok (85)
            2021 rok (119)
            2020 rok (152)
            2019 rok (117)
            2018 rok (87)
            2017 rok (111)
            2016 rok (115)
            2015 rok (161)
            2014 rok (141)
            2013 rok (107)
            2012 rok (105)
            2011 rok (113)
            2010 rok (9)
        Komisje, zespoły, grupy robocze (0)
            2023 rok (19)
            2022 rok (18)
            2021 rok (32)
            2020 rok (23)
            2019 rok (30)
            2018 rok (40)
            2017 rok (18)
            2016 rok (24)
            2015 rok (38)
            2014 rok (30)
            2013 rok (32)
            2012 rok (29)
            2011 rok (19)
            2024 rok (0)
        Upoważnienia (0)
            2023 rok (1)
            2022 rok (7)
            2021 rok (4)
            2020 rok (7)
            2019 rok (15)
            2018 rok (12)
            2017 rok (4)
            2016 rok (11)
            2015 rok (26)
            2014 rok (24)
            2013 rok (22)
            2012 rok (14)
            2011 rok (32)
            2024 rok (0)
    Podatki - informacje (1)
        Interpretacja indywidualna (3)

Rada Gminy Chojnów
    Akty normatywne (1)
        Porządki obrad sesji Rady Gminy (0)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                ROK 2012 (1)
                ROK 2011 (12)
            Kadencja 2006-2010 (0)
            Kadencja 2002-2006 (0)

Oświadczenia majątkowe
    2024 rok (0)
        Oświadczenia majątkowe wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników jedn. organizacyjnych gminy Chojnów, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2023 rok (0)
            Oświadczenia majątkowe PIERWSZE i OSTATNIE (1)
        Oświadczenia majątkowe: Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych (0)
    2023 rok (0)
        Oświadczenia majątkowe wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników jedn. organizacyjnych gminy Chojnów, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2022 rok (1)
            Oświadczenia majątkowe PIERWSZE i OSTATNIE (4)
        Oświadczenia majątkowe: Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych (2)
    2022 rok (0)
        Oświadczenia majątkowe wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników jedn. organizacyjnych gminy Chojnów, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2021 rok (1)
            Oświadczenia majątkowe PIERWSZE i OSTATNIE (0)
        Oświadczenia majątkowe Radnych i Przewodniczącego Rady za 2021 (1)
    2021 rok (0)
        Oświadczenia majątkowe wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników jedn. organizacyjnych gminy Chojnów, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2020 rok (1)
            Oświadczenia majątkowe PIERWSZE i OSTATNIE (3)
        Oświadczenia majątkowe Radnych i Przewodniczącego Rady (1)
    2020 rok (0)
        Oświadczenia majątkowe wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników jedn. organizacyjnych gminy Chojnów, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2019 rok (1)
            Oświadczenia majątkowe PIERWSZE i OSTATNIE (0)
        Oświadczenia majątkowe Radnych i Przewodniczącego Rady (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2019 r. (2)
    2019 rok (0)
        Oświadczenia majątkowe wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników jedn. organizacyjnych gminy Chojnów, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (1)
            Oświadczenia majątkowe PIERWSZE i OSTATNIE (7)
        Oświadczenia majątkowe Radnych i Przewodniczącego Rady (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2018 r. (2)
    2018 rok (0)
        Oświadczenia majątkowe wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników jedn. organizacyjnych gminy Chojnów, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2017 rok (1)
            Oświadczenia majątkowe PIERWSZE i OSTATNIE (3)
        Oświadczenia majątkowe Radnych i Przewodniczącego Rady Gminy (4)
            Oświadczenia majątkowe Radnych - pierwsze kadencja 2018-2023 (14)
            Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy - pierwsze kadencja 2018-2023 (1)

Ogłoszenia / Informacje
    Akcyza - informacje (2)
    Zamówienia publiczne do 30 000 Euro (0)
        Ogłoszone (17)
        Wyniki (4)
        Unieważnione (1)
    Zapytania o cenę (0)
        Ogłoszone (2)
        Wyniki (1)
    Zapytania ofertowe (3)
        Ogłoszone (5)
        Zamknięte (1)
        Wyniki (18)
    Ogłoszenia o wyborach (1)
    Obwieszczenia (120)
    Ogłoszenia i komunikaty (153)
    Informacje - Wydział GPO (7)
        PROJEKTY - Studium i plany miejscowe (6)
        Uchwały końcowe (6)
    Nabór pracowników (0)
        Ogłoszenia o naborze (2)
        Ogłoszenia o wynikach naboru (2)
    Konkursy na stanowiska (0)
        Ogłoszenia konkursów (0)
        Ogłoszenia o wynikach konkursów (1)
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (1)
    Zebrania wiejskie (5)
    Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego (0)
    Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa (1)
        Informacja (1)

Ogłoszenia / Przetargi - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszenia / Przetargi Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach

Organizacja zgromadzeń
    Instrukcja dokonania złoszenia (1)
    Zgłoszenia (5)

Konsultacje społeczne
    Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Chojnów - 2014 rok (0)
        w sprawie statutu dla sołectw (1)
        w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy (1)
    Z mieszkańcami Sołectwa Biała i Sołectwa Kolonia Kołłątaja w sprawie zmiany granic sołectwa - 2015 r. (3)
    Konsultacje w sprawie projektu "Strategii Rozwoju Gminy Chojnów na lata 2015 - 2020" - 2015 r. - 2016 r. (3)
    Konsultacje w sprawie zmiany granic gminy Chojnów - 2016 r. (2)
    Konsultacje w sprawie projektu uchawły Rady Gminy Chojnów w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Chojnów z podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2018" - 2017 rok (5)
    Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Chojnów 2019 r. (2)
    Konsultacje w spr. zmiany nazwy miejscowości Dzwonów Górny i Dzwonów Dolny 2021-2022 (3)
    Konsultacje w sprawie projektu "Strategii Rozwoju Gminy Chojnów na lata 2021-2028" (1)

Wybory
    Wybory samorządowe 2014 (25)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Chojnów 2015 (16)
    Wybory Prezydenta RP 2015 r. (8)
    Wybory do Izb Rolniczych - 2023 r. (8)
    Wybory do Izb Rolniczych - 2019 r. (5)
    Wybory ławników - 2015 r. (2)
    Referendnum ogólnokrajowe - 2015 r. (9)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2015 (8)
    Wybory samorządowe 2018 r. (31)
    Wybory uzupełniające ławnika do Sadu Okregowego w Legnicy 2018 r. (2)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. (9)
    Wybory ławników - 2019 r. (1)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2019 r. (8)
    Wybory Prezydenta RP -10.05.2020 r. (7)
    Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. (13)
    Wybory Prezydenta RP - 12.07.2020 R. (4)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2023 r. (20)
    Wybory ławnków kadencja 2024 - 2027 (1)
    Podział Gminy Chojnów na okręgi wyborcze (1)
    Podział Gminy Chojnów na stałe obwody głosowania ... (1)
    Wybory Samorządowe 2024 r. (24)

Spisy powszechne
    Spis rolny 2020 (2)
        Nabór na rachmistrzów (1)
    Spis ludności i mieszkań 2021 (2)
        Nabór na rachmistrzów (1)

Petycje
    2023 rok (4)
    2022 rok (4)
    2021 rok (2)
    2020 rok (4)
    2019 rok (2)
    2018 rok (1)
    2017 rok (1)
    2016 rok (2)
    2024 rok (4)

Informacje dla obywateli
    OBYWATEL.GOV.PL (1)

Koordynator ds. dostępności
    Koordynator ds. dostępności (1)
        Dokumenty - Koordynator ds. dostępności (2)

Poprzednia wersja BIP
    Biuletyn Informacji Publicznej do dnia 17.01.2011r. (1)

Budżet Obywatelski
    2016 (0)
        Zarządzenia (5)
        Dokumenty do pobrania (5)
        Lista wniosków zakwalifikowanych do głosowania (2)
    2017 (1)
        Zarządzenia (7)
        Wyniki głosowania (4)
    2018 (0)
        Zarządzenia (4)
        Lista zgłoszonych projektów (1)
        Wyniki głosowania (4)
    2019 (0)
        Zarządzenie (8)
        Lista projektów GChBO 2019 (2)
        Wyniki głosowania (4)
    2020 (7)
        Lista projektów GCHBO 2020 (2)
        Wyniki głosowania (4)
    2021 (1)
        Zarządzenie (1)
        Dokumenty do pobrania (3)
        Lista projektów GCHBO 2021 (2)
        Wyniki głosowania (4)
    2022 (0)
        Zarządzenie (1)
        Dokumenty do pobrania (4)
        Wyniki głosowania (4)
    2023 (1)
        Zarządzenie (1)
        Dokumenty do pobrania (2)
        Wyniki głosowania (4)
    2024 (0)
        Zarządzenie (1)
        Dokumenty do pobrania (2)
        Protokoły (1)

Rejestry
    Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (0)
        Decyzje 2021 ROK (0)
            Decyzje (1)
            Wnioski (20)
        Decyzje 2020 ROK (7)
        Decyzje 2022 ROK (0)
            Decyzje (1)
            Wnioski (7)
        Decyzje 2023 ROK (0)
            Decyzje (10)
            Wnioski (3)
        Decyzje 2024 ROK (3)
    Rejestr Instytucji Kultury (2)

Sprawozdania
    Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (4)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij