Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chojnów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o sesji nr X.2019 w dniu 24 czerwca 2019

INFORMACJA

W dniu 24 czerwca 2019 r.o godzinie 12.00 odbędzie się sesja Rady Gminy Chojnów nr X.2019, w sali posiedzeń nr 6 Urzędu Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Raport o stanie Gminy Chojnów za 2018 rok:
1) Przedstawienie raportu - wystąpienie Wójta Gminy Chojnów.
2) Debata nad raportem z udziałem mieszkańców Gminy,
3) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chojnów wotum zaufania.
4. Absolutorium dla Wójta Gminy:
1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojnów za 2018 rok - wystąpienie Skarbnika Gminy,
2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
3) Opinie komisji stałych o wykonaniu budżetu,
4) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
5) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chojnów absolutorium za 2018 rok,
6) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej                o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok,
7) Dyskusja,
8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019,
2) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr III.20.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów,
3) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chojnów nr VII/46/2011 z dnia 31 marca 2011 r.w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
4) w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie tych świetlic,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie        i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe,
7) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Różana Dolina”,
8) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wyodrębnionych obszarów w obrębie wsi Jerzmanowice,
9) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów,
10) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Konradówka,
11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Osetnica,
12) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Okmiany,
13) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Krzywa.
8. Wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołów z sesji nr: VIII.2019 z dnia 26.04.2019 r. i IX.2019 z dnia 24.05.2019 r.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.                                                       
             


 

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Ostrowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jolanta Ostrowska
Data wprowadzenia:2019-06-18 14:41:09
Opublikował:Jolanta Ostrowska
Data publikacji:2019-06-18 15:02:03
Ostatnia zmiana:2019-06-18 15:02:18
Ilość wyświetleń:203

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij