Osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się Urząd Gminy Chojnów zapewnia możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw. Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić w urzędzie najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy. Usługa jest bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Udostępniamy swoje usługi za pomocą:

 

POCZTY ELEKTRONICZNEJ

adres: urzad@gmina-chojnow.pl

KOMUNIKATORA INTERNETOWEGO

  1. tekstowego: Gadu-Gadu nr 42418819

FAKSU

nr 76 81-87-587

ZOBACZ

  • ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz.1243) - ZOBACZ 
  • ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016) - ZOBACZ