URZĄD GMINY CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów


SERWISY WWW: www.gmina-chojnow.pl
  www.bip.gmina-chojnow.pl
E-MAIL: urzad@gmina-chojnow.pl

tel. 76 / 81-88-502   fax 76 / 81-87-587
Po połączeniu się z urzędem należy wybrać numer wewnętrzny
lub poczekać na zgłoszenie się sekretariatu.
   
Wykaz numerów wewnętrznych w poniższych tabelach    

KIEROWNICTWO URZĘDU

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt  Nr pokoju
PYRZ Andrzej Wójt Gminy kontakt przez sekretariat urzędu 76 / 81-88-502 103 b
STYRKOWIEC Grzegorz Zastępca Wójta Gminy kontakt przez sekretariat urzędu 76 / 81-88-502 112
TAJCHMAN-RĘKOŚ Honorata Sekretarz Gminy kontakt przez sekretariat urzędu 76 / 81-88-502 103 a

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNY

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
BLECHARZ-CEGŁA Marta Główny specjalista ds. zamówień publicznych m.blecharz-cegla@gmina-chojnow.pl 30 310
PIETRAS Edyta Insp. ds. zamówień publicznych e.pietras@gmina-chojnow.pl 30 310
KANIA Anna Insp. ds. oświaty a.kania@gmina-chojnow.pl 62 211
MARCINISZYN Jolanta Sp. ds. obsługi Rady Gminy i wyborów j.marciniszyn@gmina-chojnow.pl 64 304
STYKAŁA Anna Insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

a.stykala@gmina-chojnow.pl

55 1

REFERAT ORGANIZACYJNY

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
SOBCZAK Monika Kierownik Referatu Organizacyjnego, Koordynator Kontroli Zarządczej m.sobczak@gmina-chojnow.pl 34 102 a
BRYLAK Robert Insp. ds. administracyjno-gospodarczych r.brylak@gmina-chojnow.pl 51 308
BIEGAJ Adam Pomoc administracyjna a.biegaj@gmina-chojnow.pl 51 308
CHOPIAK Anna Insp. ds. płac i rozliczeń a.chopiak@gmina-chojnow.pl 42 213
SOBCZYK Paweł Insp. ds. informatyki p.sobczyk@gmina-chojnow.pl 37 318
WESOŁOWSKA Katarzyna Insp. ds. organizacyjnych i obiegu dokumentów, Koordynator ds. dostępności k.wesolowska@gmina-chojnow.pl 31 103
TYMIŃSKA Marta Insp. ds. organizacyjnych i obiegu dokumentów marta.tyminska@gmina-chojnow.pl 31 103
LĄD Karolina Pomoc administracyjna k.lad@gmina-chojnow.pl 70 Punkt informacyjny - parter
KOTALA Benita Pomoc administracyjna b.kotala@gmina-chojnow.pl 70 Punkt informacyjny - parter
CHOWANIEC Jan kierowca -  - -
FEDOSZCZAK Janina Opiekun dzieci i młodzieży - - -
KLIMKIEWICZ Bernadetta Pracownik gospodarczy - - 319
MOLĘDA Elżbieta Pracownik gospodarczy - - 319
SMAHLO Liubov Pracownik gospodarczy - - 319

REFERAT PROMOCJI I KULTURY

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
BANASZEK Anna Kierownik Referatu Promocji i Kultury a.banaszek@gmina-chojnow.pl 40 307
PEREGRYM Anna Insp. ds. promocji i komunikacji społecznej a.peregrym@gmina-chojnow.pl 35 306
ZATWARNICKA Karolina Insp. ds. kultury i rekreacji k.zatwarnicka@gmina-chojnow.pl 35 306

WYDZIAŁ GOSPODARKI, PLANOWANIA I OCHRONY |RODOWISKA

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
HOJDYCZ-SMOLIŃSKA Małgorzata Naczelnik Wydziału Gospodarki, Planowania i Ochrony |rodowiska m.hojdycz-smolinska@gmina-chojnow.pl 57 101
KONSEWICZ Monika Insp. ds. gospodarki komunalnej i handlu m.konsewicz@gmina-chojnow.pl 48 107 a
GRABKA Justyna Insp. ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego j.grabka@gmina-chojnow.pl 58 107
SWEDURA Małgorzata Sp. ds. gospodarki nieruchomościami m.swedura@gmina-chojnow.pl 58 107
KARAŚ Marta Insp. ds. planowania przestrzennego m.karas@gmina-chojnow.pl 36 105 b

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
LIPA Radosław Kierownik Referatu Ochrony Środowiska (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego) r.lipa@gmina-chojnow.pl 56 104
KOWAL Marian Insp. ds. ochrony przyrody, zwierząt i rolnictwa m.kowal@gmina-chojnow.pl 46 105
BIEŻUŃSKA Justyna Insp. ds. ochrony środowiska j.biezunska@gmina-chojnow.pl 49 105 a

WYDZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
CYGAN Janusz Sp. ds. inwestycji i remontów j.cygan@gmina-chojnow.pl 53 111
DANIEL Dariusz Insp. ds. inwestycji i remontów d.daniel@gmina-chojnow.pl 50 109
FICHTEL Anna Insp. ds. inwestycji i funduszy pomocowych a.fichtel@gmina-chojnow.pl 82 110
MUZYKA Krzysztof Sp. ds. infrastruktury k.muzyka@gmina-chojnow.pl 85 108
SAWICZ Krzysztof Insp. ds. inwestycji i remontów k.sawicz@gmina-chojnow.pl 50 109

WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
MICHALAK Ewa Skarbnik Gminy, Główny Księgowy Budżetu skarbnik@gmina-chojnow.pl kontakt przez sekretariat urzędu 208 b
DUDA Martyna Insp. ds. budżetu m.duda@gmina-chojnow.pl 67 209 a
KWAŚNIAK-FRYC Alina Sp. ds. budżetu a.kwasniak-fryc@gmina-chojnow.pl  81 209
BABIS Paulina Insp. ds. kasowo-windykacyjnych p.babis@gmina-chojnow.pl  47  5
TAJCHMAN Dominika Główny sp. ds. księgowości d.tajchman@gmina-chojnow.pl 67 209 a
TYMIŃSKA Monika Insp. ds. budżetu monika.tyminska@gmina-chojnow.pl 78 208
ZGRZEBLAK Jolanta Główny sp. ds. podatków i opłat j.zgrzeblak@gmina-chojnow.pl  44  3
KOGUT Małgorzata Insp. ds. podatków
i księgowości
m.kogut@gmina-chojnow.pl 44 3
POLOWA Jagoda Insp. ds. podatków
i opłat
j.polowa@gmina-chojnow.pl 43 2
TĘCZA Natalia Insp. ds. podatków i opłat n.tecza@gmina-chojnow.pl 43 2
KRÓL-CHOJNOWSKA Krystyna Sp. ds. płac szkół k.krol-chojnowska@gmina-chojnow.pl 78 208
CZERNIAWSKA Inna Insp. ds. budżetu szkół i.czerniawska@gmina-chojnow.pl 63 208 a

RADA GMINY CHOJNÓW

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt Nr wewn. Nr pokoju
STYRKOWIEC Bogdan Przewodniczący Rady Gminy rada@gmina-chojnow.pl 65 305
OSTROPOLSKA Renata Wiceprzewodnicząca Rady Gminy rada@gmina-chojnow.pl 65 305
CHWAŁEK Bartosz Wiceprzewodniczący Rady Gminy rada@gmina-chojnow.pl 65 305