Wójtem Gminy Chojnów jest Andrzej Pyrz.

Wójt organizuje pracę urzędu, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wójt Gminy Chojnów przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13:00-16:00

tel:  76 / 81-88-340, 81-88-502
fax: 76 / 81-87-587

mail :  wojt@gmina-chojnow.pl

 Sekretarzem  Gminy Chojnów jest  Honorata Tajchman-Rękoś

mail :  sekretarz@gmina-chojnow.pl
 

 Skarbnikiem Gminy Chojnów jest  Ewa Michalak