Nowa wersja BIP prowadzona jest od 17.01.2011r.
Wersja obowiązująca przed tą dątą dostępna jest pod adresem:

http://www.archiwum.bip.gmina-chojnow.pl/

i będzie udostępniona do czasu przeniesienia wszystkich danych do nowej wersji.